Idit Keidar

אני עוסקת בחישוב מקבילי ומבוזר, הן מהצד התיאורטי והן מהצד הפרקטי. בעבודתי, אני חוקרת את היסודות התאורטיים שיכולים להסביר ולשפר את הפרקטיקה. לאחרונה, אני עוסקת באחסון מבוזר – תיאוריה ומערכות, מבני נתונים מקביליים וטרנזאקציות, והסכמה ביזנטית בהיקף רחב.

 

אני בעלת תואר ראשון (בהצטיינות יתרה), תואר שני (בהצטיינות יתרה), ודוקטורט מהאוניברסיטה העברית, והתראיינתי לאחרונה לאתר ארגון הבוגרים שלהם. את הפוסט עשיתי ב MIT.

 

בזמני הפנוי אני אוהבת לכתוב פרוזה, וב 2019 זכיתי במקום השני בתחרות שירת המדע. סיפור נוסף שלי, החלק החסר, התפרסם בספר מציאות ואבידות.